Voľba produktu a prieskum trhu

Nový výrobok

Môžeme predávať niečo čo už existuje, alebo môžeme vyrobiť niečo nové, čo tu ešte nebolo. Tu treba mať presvedčenie o tom, že je to pre ľudí potrebné. Tiež potrebujeme plán, ako budúcich zákazníkov presvedčiť, že takúto vec potrebujú.

Je veľmi výhodné byť na trhu ako prví a nemať konkurenciu.

Patenty a priemyselné vzory

Ako zabezpečiť, aby nám náš nápad niekto neukradol? Nový výrobok, alebo nápad si môžeme dať patentovať.

Ak máme patent, nikto iný nemôže výrobok vyrábať bez nášho súhlasu. Robí sa to na úrade priemyselného vlastníctva.

Zaregistrovať si môžeme dať buď patent – to je komplexné riešenie výrobku, alebo takzavný úžitkový vzor – zväčša ide o design, alebo drobné vylepšenie. Obe možnosti nás chránia pred kopírovaním, však užitkový vzor je lacnejší, aj sa rýchlejšie dá vybaviť.

Platnosť patentu  je časovo obmedzená avšak dá sa predlžovať. Platí buď na konkrétnu krajinu, alebo na viacero krajín.

Problematika okolo patentov je rozsiahla a viac informácií je na vyššie uvedených odkazoch. Z predaja patentov majú niektorí ľudia slušné živobytie, niekedy sa súdia aj o milióny 🙂

Prieskum trhu

Skôr, než sa pustíme do výroby, treba zistiť, či o daný výrobok, alebo službu budú mať ľudia záujem. Či už niekto niečo podobné ponúka a za akú cenu. Mali by sme dostať odpovede na otázky typu:

  • Koľko výrobkov si ľudia dokážu kúpiť?
  • Akú cenu budú akceptovať?
  • Čo ponúka konkurencia?