Reklama a propagácia

Aby sme svoje výrobky predali, potrebujeme dať o nich ľuďom vedieť. Na to slúži reklama.

Na reklamu vynakladajú firmy veľa peňazí a na reklamu mávajú celé oddelenia ľudí, ktorí ju zabezpečujú.

Môžeme použiť viacero spôsobov reklamy:

  • reklama v médiách – Rozhlas a TV
  • reklama v novinách a časopisoch takzvaných printoch
  • reklama na internete a sociálnych sieťach
  • vonkajšia reklama – bilboard-y a citilight-y, polepy na autobusoch

Úloha pre teba:

  • Aká je podľa teba najúčinnejšia reklama?
  • Čo si myslíš o reklame uprostred filmu, popri cestách, na domoch?
  • Je podľa teba reklamy málo, alebo veľa?
  • Kupuješ výrobky na základe reklamy?
  • Aký typ reklamy by si požil na propagáciu tvojich výrobkov/služieb?
  • Navrhni reklamu pre tvoj výrobok/službu