Prihláška na krúžok 2018/2019

Krúžok finančnej gramotnosti a detského podnikavého líderstva.

Zážitkové vzdelávanie na témy finančnej gramotnosti, podnikateľských a osobnostných zručností. Teória je na hodinách okrajovou záležitosťou. Popri nej robíme spolu množstvo hravých aktivít, pri ktorých študenti pochopia, ako peniaze fungujú. Vyrobia si tiež svoj vlastný produkt a v chránenom prostredí ho budú mať možnosť predávať.

V školskom roku 2018/2019 sme otvorili nasledovné krúžky:

  • Streda 15.00-16.00 v CZŠ Narnia Beňadická 38
  • Štvrtok 14.30 – 15.30 V SZŠW Vihorlatská  10
  • Začiatok: Október 2018, Ukončenie: máj 2019
  • Cena za krúžok na školský rok: 149€ /18,62€ na mesiac/