Predaj a doklady s tým súvisiace

Keď už máme výrobok hotový, môžeme začať predávať. Potrebujeme výrobok niekde vystaviť, uviezť jeho popis vlastností a cenu.

Predaj môže byť buď :

fyzický – napríklad v kamenných obchodoch, na rôznych predajných trhoch, alebo elektronický – na eshopoch, alebo portáloch s výrobkami. Predávať môžeme, aj keď ešte výrobok nie je vyrobený. Hovorí sa tomu predpredaj. Zákazník však musí vedieť, do koľkých dní mu bude výrobok doručený.

Predajný proces – eshop a veľkoobchod

Predajný proces má viacero krokov, ku ktorým prináležia príslušné doklady. Sú to:

  1. objednávka – doklad o tom, čo si zákazník objednal, za akú cenu a v akom množstve. Sú tu údaje o dodávateľovi a odberateľovi, údaje o požadovanej platbe a termíne dodania.
  2. potvrdenie o úhrade – Zákazník = odberateľ zaplatí na základe objednávky požadovanú sumu. Dokladom je Potvrdenie o úhrade – môže a nemusí byť vystavené. Je to doklad o tom, že dodávateľ zaznamenal platbu od odberateľa
  3. faktúra – Toto je najdôležitejší doklad. Sú na ňom všetky údaje ako na objednávke + vyčíslenie dane. Medzi povinné údaje patrí aj IČO a DIČ oboch strán, a kto faktúru vystavil a dátum zdaniteľného plnenia. /kedy vznikla daňová povinnosť/. Slúži aj na daňové účely takže sa nazýva aj daňovým dokladom. Dodávateľ má povinnosť zaznamenať tento doklad v účtovníctve a archivovať vystavené faktúry po dobu 10 rokov. V prípade kontroly ich musí ukázať zamestnancovi kontroly.
  4. dodací list – Na dodacom liste je uvedené množstvo tovaru a údaje o odberateľovi a dodávateľovi. Spravidla tu nie sú uvedené ceny výrobku. Slúži napríklad pre šoféra, aby si vedel skontrolovať prevzatý tovar. Ceny nemusí vedieť, iba množstvo.
  5. záručný list Od termínu dodania začína plynúť záruka. Na slovensku je záruka zo zákona minimálne 24 mesiacov = 2 roky. Na záručnom liste je vyznačené pri každom výrobku jeho výrobné číslo /pokiaľ ho má/ a doba záruky. Tiež tu býva informácia, kde si možno záruku uplatniť a podmienky, ktoré treba dodržať aby záruka nebola zrušená.

Predaj na skrátený doklad – “Bloček”

Toto všetci poznáme. Zákazník príde do “kamennej” predajne, zoberie výrobok z poličky. Pokladník mu vystaví účtenku z registračnej pokladne, ktorú zákazník zaplatí. Tento doklad zároveň slúži ako faktúra, dodací list, záručný list a potvrdenie o kúpe aj zaplatení. Je na ňom tiež vyznačená DPH – daň z pridanej hodnoty.

 

Úloha pre teba:

  • Vypýtaj od rodiča jednu faktúru – napríklad za elektrinu, alebo káblovku a spočítaj, koľko rôznych údajov na nej nájdeš.
  • Keď pôjdeš z obchodu, pozorne si prezri bloček. Aké sú tam údaje?