Náklady a výnosy, rozpočet

Rozpočet

Ak sa ukáže, že bude o výrobok alebo službu záujem, je potrebné spočítať, či sa nám finančne oplatí výrobok vyrábať.

Hovorí sa tomu tiež analýza nákladov a výnosov.

Na jednej strane sú výnosy a na druhej náklady.

Pri podnikaní ide o to vytvárať zisk a nie stratu a preto je dôležité mať pod kontrolu všetky náklady, aj výnosy.

 

Platí jednoduchá rovnica:

VÝNOSY > NÁKLADY = ZISK
VÝNOSY < NÁKLADY = STRATA


Druhy nákladov

Fixné, čiže stále

Tieto náklady vznikajú bez ohľadu na to, koľko výrobkov firma vyrobí a predá. Napríklad – nájom budovy, osvetlenie, upratovanie, vedenie účtovníctva, základný plat zamestnancov

Variabilné, čiže premenlivé

Tieto náklady sa menia podľa počtu vyrobených kusov. Napríklad – materiál na výrobu, energia pre stroje, plat robotníkov, reklama, dane…

Ako si to jednoducho spočítať?

Najjednoduchšie je pepočítať si ceny na 1 kus výrobku.
Náklady:

  • materiál na výrobu – z čoho je daný kus vyrobený
  • plat zamestnanca – minimálna hodinová sadzba na Slovensku 2,50 Eur na hodinu
  • energie spotrebované na výrobu – napríklad elektrina
  • reklamné náklady – náklad na inzerciu a propagáciu výrobku
  • náklady na distribúciu – poštovné a balné, sklad, rozvozy, provízia predajcu

Výnosy

  • predajná cena výrobku

Keď všetko zrátame, tak dostaneme výsledok – zisk, alebo stratu.

Financovanie

Aby sme mohli začať výrobu, musíme mať zabezpečené financie na rozbeh, čiže kapitál. Môžeme použiť vlastné zdroje – napríklad zisk z predošlej činnosti, alebo cudzie zdroje – požičiame si z banky alebo od investora. 7 možností ako získať financie na rozbeh svojho projektu

 

Úloha:

  • Sprav kalkuláciu tvojho výrobku.
  • Zisti, koľko stojí materiál a všetko čo na to potrebuješ.
  • Stanov predajnú cenu a odrátaj od nej náklady.
  • Aký zisk dosiahneš pri predaji 1, 5 a 10 ks výrobku?