Author: Dusan

Prihláška na krúžok 2018/2019

Krúžok finančnej gramotnosti a detského podnikavého líderstva. Zážitkové vzdelávanie na témy finančnej gramotnosti, podnikateľských a osobnostných zručností. Teória je na hodinách okrajovou záležitosťou. Popri nej robíme spolu množstvo hravých aktivít, pri ktorých študenti pochopia,...

Ebook Rodinné financie

Stiahnite si ebook zdarma a zvýšte si Vaše finančné IQ. Dobre sa ako rodina zabavte a posilnite vašu spoluprácu.   Čo sa na 20 tich stranách dozviete? 1. Prečo je dôležité ovládať základné témy...

Príbehy úspešných nápadov

Denne k nám prichádza množstvo nápadov. Ak sa rozhodneme do nápadu vložiť úsilie a venovať sa mu, začnú sa diať zaujímavé veci. Tu je zopár príkladov úspešných nápadov, ktorým ľudia dali šancu na realizáciu...

Predaj a doklady s tým súvisiace

Keď už máme výrobok hotový, môžeme začať predávať. Potrebujeme výrobok niekde vystaviť, uviezť jeho popis vlastností a cenu. Predaj môže byť buď : fyzický – napríklad v kamenných obchodoch, na rôznych predajných trhoch, alebo...

Reklama a propagácia

Aby sme svoje výrobky predali, potrebujeme dať o nich ľuďom vedieť. Na to slúži reklama. Na reklamu vynakladajú firmy veľa peňazí a na reklamu mávajú celé oddelenia ľudí, ktorí ju zabezpečujú. Môžeme použiť viacero...

Obchodná značka a logo

Obchodná značka je názov, znak alebo symbol, ktoré majú identifikovať tovar alebo služby predávajúceho. Tiež ich má odlíšiť od tovaru a služieb konkurentov. Úlohou značky je uľahčiť identifikáciu výrobku alebo Môže pridať výrobku na...

Náklady a výnosy, rozpočet

Rozpočet Ak sa ukáže, že bude o výrobok alebo službu záujem, je potrebné spočítať, či sa nám finančne oplatí výrobok vyrábať. Hovorí sa tomu tiež analýza nákladov a výnosov. Na jednej strane sú výnosy...