7 možností financovania nápadu

Na to, aby sme náš nápad mohli uviesť do sveta potrebujeme na začiatok určitý objem financií , čiže peňazí.
Získať sa dajú rôznymi spôsobmi.

  1. Vlastné zdroje
  2. Požičanie si od rodiny, známych, kamarátov
  3. Crowdfunding
  4. Startup
  5. Fundraising
  6. Nájdenie investora
  7. Pôžička z banky

1/ Vlastné zdroje

Pokiaľ máme dostatok vlastných zdrojov na pokrytie nákladov rozbehu nášho nápadu, nie je čo riešiť. Môžeme sa rovno pustiť do tvorenia. Musíme si však dať pozor na to, aby sme neohrozili náš rodinný rozpočet.
Môže totižto nastať situácia, že nepôjde všetko tak, ako sme si predstavovali.

V najhoršom prípade môže projekt aj neuspieť a o vložené peniaze prídeme. Vždy by sme mali použiť iba peniaze o ktoré si môžeme dovoliť prísť. Riskovať a staviť všetko na jednu kartu môže byť motivačné, ale v prípade neúspechu to môže mať následky na náš každodenný život.

2/ Požičanie si od rodiny, známych, kamarátov

Rodina a priatelia nám môžu byť v našom snažení nápomocní. Keď ich požiadame o pomoc a každý nám prispeje hoc aj menšou čiastkou tak sa nám môže splniť náš sen. Keď im vysvetlíme, aké je to pre nás dôležité a že namiesto darčekov na narodeniny/Vianoce by sme si chceli rozbehnúť náš vlastný malý podnik, tak by to mohli pochopiť.

Treba sa však pripraviť aj na odmietavé postoje a komentáre typu “to nedokážeš” “to sú hlúposti”… Je nutné byť presvedčený o svojom nápade, mať dostatok argumentov a nepočúvať pesimistov. Nadšenie je nákazlivé. Kto je však zásadne proti, toho netreba dlhodobo presviedčať. Radšej sa zamerajme na tých, ktorí sú nadšení – možno o tom povedia ďalším svojim priateľom.

3/ Crowdfunding

Je spôsob získavania peňazí pre nové projekty pomocou malých príspevkov od veľkého množstva darcov, ktorí za svoj príspevok očakávajú špeciálne odmeny. Základom jeho myšlienky je získanie unikátnej hodnoty pre všetky zapojené strany. Na jednej strane teda stojí myšlienka resp. projekt v podobe kampane (verejnej výzvy) a na strane druhej dav ľudí (nás), ktorých myšlienka projektu musí osloviť natoľko, aby sme boli ochotný za takýto produkt či službu zaplatiť niekoľko mesiacov dopredu. Crowdfunding pre bežných ľudí predstavuje exkluzívne zľavy, limitované edície a veľa iných možností, nakoľko odmeny navrhujú samotný tvorcovia kampaní a možnosti majú takmer neobmedzené.

Ako to funguje? Postup:
Prihlásime sa na webstránku, popíšeme svoj budúci produkt, nahráme prezentačné video, stanovíme cieľovú sumu ktorú potrebujeme na realizáciu. Stanovíme odmeny – buď je to budúci produkt, alebo aj rôzne iné špeciálne odmeny.
Pokiaľ sa do stanoveného času nazbiera dostatočný objem peňazí, kampaň bola úspešná. Peniaze nám prídu na účet, dokončíme vývoj výrobku, vyrobíme prvé kusy ktoré pošleme prispievateľom.
Pokiaľ kampaň nebola úspešná a nevyzbierali sme potrebnú cieľovú sumu tak sa vyzbierané prostriedky vrátia prispievateľom.

Jednotlivé platformy – webstránky určené na takéto zbierky môžu mať trochu odlišné pravidlá. Niektoré platformy umožňujú zapojiť sa partnerovi, ktorý zdvojnásobí každý vklad, alebo ponúkne inú formu podpory.
Na Slovensku je obľúbený napríklad STARTLAB.SK, vo svete kickstarter.com. Pozrite si, aké kampane tam bežia.

Prehľad možností na Slovensku:
Ľudia Ľuďom je darcovský portál otvorený pre fyzické i právnické osoby, ktorý umožňuje získať zdroje na financovanie rôznych projektov
dakujeme.sk je prvý darcovský portál na Slovensku. Je priestorom, kde sa stretávajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc, dobrovoľníci, štedrí darcovia a fundraiseri – ľudia, ktorí citlivo vnímajú svet okolo seba. Snažia sa ho zmeniť: odpovedať na volanie o pomoc, získavať dary pre organizáciu a zažiť pri tom všetkom zábavu.
Darujme je nadstavbovou službou portálu Ľudia Ľuďom určenou pre neziskové organizácie. Vďaka nej môžu prijímať dary priamo na svojich webových stránkach.
StartLab je najväčšia Slovenská crowdfundingová platforma spustená v marci 2015 zameraná hlavne na projekty so spoločenskou prijatou hodnotou.

4/Startup

Startup je pojem označujúci novo vznikajúci projekt či začínajúcu firmu často ešte vo fáze tvorby podnikateľského zámeru. Ako startup začínali napríklad firmy Facebook alebo Google.
Na podporu startupov v posledných rokoch vznikajú startup inkubátory, ktoré startupom poskytujú počiatočný kapitál, pomoc odborníkov-mentorov a zvyčajne priestory na fungovanie. Do módy sa na Slovensku dostávajú tiež startup víkendy, kde sa za 48 hodín snažia tímy vyvinúť funkčný online produkt.
Vlastnosti startupov – Nízke počiatočné náklady, pre investorov vysoké riziko ale aj vyoká možnosť zhodnotenia vložených peňazí.

5/ Fundraising

Funfriaising /zhromažďovanie zdrojov/ je činnosť, ktorej výsledkom je získanie finančných prostriedkov na verejne prospešnú činnosť organizácie alebo jednotlivcov.
Organizácie financované fundraisingem bývajú spravidla neziskové organizácie napríklad občianske združenia. Osloviť môžeme rôzne firmy, organizácie, nadácie, vládne inštitúcie či európske fondy. Pokiaľ sa chceme venovať neziskovej činnosti a potrebujeme na ňu zdroj financií, toto je dobrá možnosť.
Väčšina veľkých firiem má svoje nadácie, v ktorých môžeme požiadať o grant. Napríklad – nadácia Orange, ČSOB nadácia, Nadácia Poštovej Banky, Nadácia Volkswagen Slovakia, Férová Nadácia O2…

6/ Nájdenie investora

Ak sme šikovný a máme dobrý podnikatelský plán ktorý vieme odprezentovať, môžeme na svoje budúce podnikanie získať peniaze od investora.
Investor je človek, ktorý zarába peniaze pomocou investovaných peňazí. Poskytne nám svoje peniaze – investuje ich do našej firmy. Odmenou mu bude podiel na zisku. Pre investora sú dôležité údaje ako riziko a návratnosť investície.
Investuje do našej firmy peniaze a za to bude mať napríklad 10 percentný podiel zo zisku. O peniaze môže v prípade neúspechu prísť úplne. V prípade úspechu sa mu však môžu investované peniaze naprílad do 5 rokov vrátiť. Každých 5 rokov sa mu vráti rovnaká, alebo väščia čiastka, akú investoval. My máme úspešný podnik, ktorý nám zarába a investorovi zase zarábajú investované peniaze. Od konkrétnej dohody a zmluvy záleží, či má investor aj rozhodovacie právomoci ohľadom smerovania firmy, výroby, produktov. Môže to byť obmedzujúce, keď sa nerozhodujeme sami.

7/ Pôžička z banky

Banka je ďalšia možnosť zaobstarať si zdroj financií. Môžeme použiť spotrebný úver – osobnú pôžičku, alebo podnikateľský úver.
Aby nám banka podnikateĺský úver schválila, potrebujeme predložiť rôzne dklady, naprí-klad podnikateľský plán.
Výhoda pôžičky z banky je tá, že po jej spla-tení s príslušnými úrokmi nemáme ďalšie záväzky.

 

2 Príbehy úspešných Startlab projektov

Tajomné svety

Dokážu 9-ročné deti napísať ozajstnú knihu? Dokážu! Cieľová suma bola 1500 eur. Vyzbieralo sa 2200 Eur a kniha čoskoro pôjde do tlače. Detskí autori uvažujú o jej preklade do angličtiny a predaji na Amazon-e…
Podrobnosti projektu

Rozprávkári

Spoločenská hra podľa Dobšinského rozprávok, ktorá začala ako dovolenkový nápad kreatívneho otca pre svoju dcéru, vyzbierala prvú cieľovú sumu iba za 3 dni. Do kampane sa zapojil aj silný partner Dennik N, ktorý zabezpečil spolu s hercami mediálnu propagáciu. Vyzbieral sa takmer 10 násobok cieľovej sumy a tak 500 hier pošlú zadarmo do detských domovov a chudobných rodín.
podrobnosti kampane